Hoành Phong

 

 

CƠN MƯA CHIỀU

 

Thơ Hoành Phong

Nhạc Mộc Thiêng

Ḥa âm Thái Thịnh

Tŕnh bày Phan Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net