Hoành Phong

 

 

EM LÀ SỢI T̀NH

 

Thơ Hoành Phong

Nhạc Mộc Thiêng

Tiếng hát Hữu Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net