Hồ Ch Bửu


 

9 LẦN 9 = 81

 


Gh tm mốt sẽ nghe ton pho nổ
Gc tri, gc xa, gc phải, gc gần
Ở hướng no th pho cũng nổ rm rang
Từ pho chuột đến hng pho đại

Anh pho chuột đang sửa đi knh cận
Mỉm miệng cười như a len đờ lng
Chị sồn sồn cu lạc bộ thơ ngn
Ở trong chu nhưng ở ngoi chu mỹ

Tt đằng kia c anh chng thy sỹ
Đang ba hoa về giải thưởng ma ln
Ngồi chung bn c cy sng c nng
Nổ một pht lm chng im phăng phắt

Xịt đằng kia c nh văn tc ngắn
Đ m lc nầy khng c bi đủ để in
Lm mấy thằng em chửi bới qu chừng
Tớ phải đng cửa để tưởng mnh đi vắng

Bn kế bn c anh vừa tằng hắng
Vỗ ngực khoe mnh ht chung với t Tr n
Cũng vẫn l tuồng Tn Tẩn giả đin
Suốt hai hiệp lm tru Tn Tẩn cỡi

Vo tm mốt chẳng c g đổi mới
Cũng tự bin tự diễn tự cười
Sn khấu đời mời gh vo chơi
Ma một chập rồi con ai về nh nấy


hồchbửu


art2all.net