Hồ Chí Bửu


 

ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MĂ
tặng Luân Hoán

 đù má cuộc đời như mơm chó
thiên tài sống với đám lưu manh
gái điếm văn nhân cùng một rọ
hào khí trào lên tám cửa thành

biết anh ngày trước- Lương Sơn Bạc
mang kiếm giang hồ đi bốn phương
ngày nay Thuỷ Hử đâu c̣n nữa
kiếm khách chừng như đă cuối đường

ta cũng như anh – đời mạt vận
say t́nh có lúc cũng cô đơn
t́m đâu cho thấy người tri kỷ
biết nói làm sao những tủi hờn

ta biết anh buồn như chó đẻ
th́ thôi cứ uống rượu quên đời
mai mốt tụi ḿnh về La Mă
chấm hết - tạ từ - thôi ..éo chơi !

hồchíbửu


art2all.net