art2all.net ân cần giới thiệu :

 

THƠ T̀NH HỒ CHÍ BỬU 3

Tập thơ thứ 13 của HCB

 

 

 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Sách dày 108 trang 

Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM TRUNG ĐỈNH -

                                                  NGUYỄN THỊ ANH THƯ -

Biên tập : VŨ HỒNG -

Tranh b́a & phụ bản :  ĐỖ DUY TUẤN -

Sửa bản in : TÁC GIẢ -

Mỹ thuật : QUỐC ANH -

Kỹ thuật : HỒ TRẦM -

Liên lạc : hochibuuhuely@yahoo.com

 

~~oOo~~

 

HOÀNG LỘC VIẾT VỀ HỒ CHÍ BỬU

 

~~oOo~~

 

Mời đọc đôi bài thơ trích từ

Thơ T́nh Hồ Chí Bửu 3 :

 

TA GỌI EM LÀ O HUẾ ..

TA GỌI EM LÀ O HUẾ .2

VỌNG CỔ BUỒN…

EM VÀ ĐAO PHỦ THỦ

DẤU HỎI ???

MUỘN..

GIÁNG SINH XƯA…

TAY ĐÔI VỚI ĐẠI CA HOÀNG LỘC.

EM C̉N- NHƯNG TÔI ĐĂ RƠI..

CHO NGƯỜI TUỔI NGỌ…

THƠ XÁCH TAY

ĐỐT ĐỜI M̀NH CHO EM ĐÓ
 


Hồ Chí Bửu

art2all.net