Hồ Chí Bửu

 

ĐIỀN BÁ QUANG- CUNG TIỄN

ĐẠI LĂO CHƯỞNG MÔN KIM DUNG.


Hỏa hầu tiên sinh đă luyện 12 thành công lực
Quá cảnh giới rồi cũng về Cổ mộ mà thôi
Tiểu Long Nữ - Dương Qua chờ sẵn
Nhớ đề pḥng Lư Mạc Sầu bạc như vôi

Kiều Phong đứng tại ải nhạn môn quan
Đang chán nản kêu trời không thấu
Về Tống th́ bị đ́ – về Liêu th́ bị bụp
Kiều Phong nầy c̣n biết phải về đâu ?

Ngũ Nhạc phái làm tiêu đời cao thủ
Cuối cùng cũng về tay Tạ Lănh Thiền
Nhạc Bất Quần luyện Tịch Tà kiếm phổ
Đẩy Lệnh Hồ Xung về Nhai cốc với Doanh Doanh
(Nghe nói bây giờ Doanh Doanh Qua Mỹ
Ngày nào cũng đăng ảnh cháu ngoại lên phây)

Hoa sơn luận kiếm- ngũ chưởng môn hào kiệt
Âu Dương Phong với môn quái dị Hàm Mô Công
Vương Trùng Dương tự hào Nhất Dương chỉ
Hoàng Lăo tà với Đàn chỉ thần công

Hồng Thất Công Giáng long thập bát chưởng
Châu Bá Thông tay nầy móc nghéo tay kia
Những tuyệt chiêu trong Cửu âm chân kinh
Cuối cùng cũng truyền cho trâu cui Quách Tĩnh

Tạ Tốn giết Thành Khôn trả thù cho vợ
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn thành hôn
Chu Chỉ Nhược thất t́nh luyện Bạch Cốt Trảo
Kết thúc một đời Ỷ thiên Đồ long đao

Tuổi 94 tiên sinh luyện thành công Vô ngă Tướng
Cỡi mây về Bồng Lai tiếp tục xưng hùng
Tội thân ta Điền Bá Quang lên Hằng Sơn gơ mơ
Cả cuộc t́nh niệm Phật ăn chay- Cung tiễn…


hochibuu
11.11.18


 


art2all.net