Hồ Ch Bửu

 

 

VỌNG CỔ BUỒN

C một mối tnh đang hấp hối
Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn
Yu nhau mới thấy tnh nng nỗi
Ừ nhỉ - thi th bung cứ bung

C một mối tnh mong manh lắm
Ta vốn my trời bay vẫn bay
Em c cht tnh xa vạn dặm
Dong rũi bn đời- say cứ say

Ta g giang hồ- tnh phiu bạt
Sẽ chết bn trời thương nhớ thương
Cng hầu khanh tướng đều khng đạt
St lại cht lng nơi cố hương

Dễ thi- ta chẳng cần đưa tiễn
Lầm lũi m đi- nhếch miệng cười
Phủi tay l hết - đời du biển
Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thi

Cụng ly với bng- cười vang dội
C nghĩa g đu một chữ tnh
Thi em- ta vốn v cng tội
Xả lng quen rồi- chn nhục, vinh !..

 

hồchbửu


art2all.net