Hồ Chí Bửu

 

BẤT LỰC & IM LẶNG…

 


Ngôn ngữ bất lực
Chữ nghĩa đă bế tắt
Bất lực chứ không cạn lời

Ngày lại ngày
Làm những bài thơ
Vài hôm đọc lại thơ ḿnh
Buồn nôn

Chuyện xảy ra đời thường muốn ghi lại
Nhưng không thể được
Bằng ước lệ - bằng ẩn dụ
Cấu trúc – cào bằng

Ai đó đă nói
Khi ngôn ngữ bất lực
Th́ âm nhạc sẽ lên tiếng
Nhưng loại nhạc nào
Hàn lâm ?
Làm sao thản nhiên ca hát
Trên nước mắt và
sự căm hờn của người khác.

Già nua là cách nói văn hoa của đẳng cấp
Những cây đa cây đề th́
đang ngạo nghễ ăn mày dĩ văng
Những lau sậy th́
đấm ngực bảo rằng
Trường giang sóng sau đùa sóng trước
Ganh tỵ
Đố kỵ
« Rồng chơi sông cạn – tôm giỡn mặt
Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh… »


hochibuu
11.11.18


 


art2all.net