Hồ Chí Bửu

 

CHỌC CHO CHÚNG CHỬI.
 

1.
(Cho Oanh-Yến-Liên-Hồng-Lan)
Em thôi má đỏ môi hồng
C̣n gia đ́nh đẹp- c̣n chồng- c̣n con
Chim đẹp phải ở lồng son
Theo anh chi nữa..không c̣n.. đồng xu..?!

2.
(cho Đào-Diễm-Hằng-Tuyết-Chi)
Chồng em không đẹp bằng anh
Các mặt xấu hoắc- chành bành- thấy ghê..
C̣n anh đẹp hết chỗ chê
Chỉ có cái tội là mê…đàn bà.

3.
(cho Thương-Trang-Phượng-Kiều-Thu)
Mấy em đứng lại cho đồng
Để anh đứng giữa làm chồng mấy em
Thôi..thôi chớ có hờn ghen
Ai về nhà nấy- tắt đèn.. đợi anh.


31.1.15
HOCHIBUU

 

 

 

art2all.net