Hồ Chí Bửu

 

 

 

CHƠI TIẾP…


ta bị tiểu đường không uống được bia
bác sĩ bảo chỉ chơi rượu đế
trời đất - chuyện nầy nghe qua quá dễ
nước mắt quê hương - tới bến quên về

mai mốt rồi đem xác về quê
chớ đừng đem ra biển như Du Tử Lê làm chi cho lạnh !
ta đă vốn cả đời hiu quạnh
hơn lục thập rồi chết cũng thọ như ai ?

nhưng chừng nào tới chết sẽ hay
giờ c̣n sống cứ chơi cho lết bánh
ta phải sống để nh́n đời đỏng đảnh
nhàn cư vi bất thiện đây rồi !

làm chảnh nên mấy chuyện dỡ hơi
cũng thưa tới thưa lui.. thấy chán
muốn chơi trội - muốn cho người ngán
xin lỗi em – em sẽ cho qua

thấy chuyện người - rồi nhớ chuyện ta
móc ruột ra chơi – nó ăn rồi chê thúi
nó nói chí cốt nhưng chộp tiền bỏ túi
nhậu bên nầy nói xấu bên kia

ta bị tiểu đường không uống được bia
th́ rượu đế chơi cho tới bến
ngoài tiểu đường – ta c̣n bệnh..sến
ai khen ta là híp mắt ra cười

chuyện giang hồ muốn ói tới mật tươi
chơi bạo cạo đầu đi tu cho rảnh
nhưng lên chùa sư hỏi về đạo hạnh
biết khỉ ǵ về sắc sắc không không
xổ ra văn chương một mớ ḷng tong
sư đá đít đuổi về - chơi tiếp

ta tuyên chiến - mỗi ngày hai hiệp
sáng uống bia - chiều rượu đế lai rai
có xả hơi ta vào toillet cho oai
chớ tiểu ngoài đường làm chi cho người ta nói ḿnh –
có bệnh..
 


 

art2all.net