Hồ Chí Bửu

 

CHÙM THƠ NGẮN HỒCHÍBỬU #2


TRONG MƠ..
Trong mơ ta cứ thấy em
Thấy trên thấy dưới thấy thèm nọ kia
Nghĩa trang trăm vạn hàng bia
Có ai chết cái vụ kia không nè ??
 


TỨC M̀NH..
Tức ḿnh chửi đổng nghe chơi
Trong hang có một con dơi lộn đầu
Con gà nằm chỏng phao câu
C̣n ta cứ nhỏng cái đầu..lâu chơi.!
 


TRỜI MƯA..
Trời mưa không ướt lá khoai
Mà sao ướt cái củ khoai mới kỳ ?
Trời mưa, kiếm chỗ nằm lỳ
Củ khoai lỡ ướt củ ḿ ướt luôn..
 


TÀI THIỆT..
Gẫm ra em giỏi vô cùng
Khi không mà lấy thằng khùng như ta ?
Chẳng trẻ mà cũng không già
Làm thơ mắc cục như gà mắc thun
Cho hay thiên hạ anh hùng
Tự nhiên có một thằng khùng làm thơ…

hồchíbửuart2all.net