Hồ Ch Bửu

 

CHM THƠ NGẮN
 

THẸN.
C bầy chim nhỏ xn xao
Đại bng gy cnh lm sao vẫy vng?
Ci đầu- thẹn với mng lung
Kiếp sau tương ngộ - Trng phng với em..

NGỘ
Về may o trắng v cha
Đem con phượng gy vo khua sn đnh
Bỗng dưng cờ phất chung nghinh
Thấy bn l phướn- bng mnh thong bay.

VỌNG.
Nghe ai ku tht giữa rừng
Tưởng nng Bạch Tuyết- Nửa mừng, nửa lo
Mừng v c bữa thịt no
Lo v tỉnh mộng buồn so- một mnh

HỎI.
Hỏi em - rằng tuổi ba mươi
Hỏi ta - rằng tuổi của người mộng du
Hỏi em - Hồn chốn mịt m
Hỏi ta - Hồn chốn ngục t tnh yu

VUI
Em cười chm chm một mnh
Bảo ta lm mi thơ tnh cho em
Thời nầy thơ chẳng ai xem
Ta lm thơ để ring em - gối đầu.

GHEN
Bảo ta lun c nhiều người
Sẵn sng chờ đợi kết đời trc mai
Thưa rằng - chẳng c một ai
Lm thơ l khc, thương vay cho đời
Lm thơ dễ như đi chơi..


7.2.15
HOCHIBUU

 

 

art2all.net