Hồ Ch Bửu

 


1. CN MNH EM THI


Đu phải by giờ anh mới yu em (**)
M đ khoi từ khi mới gặp
Vừa chạm tay đ nghe mnh đỏ mặt
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vng(*)
Như Hn Mạc Tử thấy Mộng Cầm. B chấy !
Em bảo thương v thấy anh khờ dại
Khng biết ma lanh đấu đ với đời
Thương anh v ngho rớt mồng tơi
M xả lng chơi cho hết bp
G nh qu giả đ chơi sộp
Cũng như ai đăng k thượng đi
Xĩn xĩn rồi chẳng biết sợ ai
C ba thnh cng lực m dai thấy sợ
Trong tnh yu anh nhiều phen vỡ nợ
Cũng phm phu tục tử như ai
Cũng ăn dơ ni pht di di
Cũng trần tục như chng sinh dưới thế
Kể tội ra anh nhiều v số kể
M em th- hề- x tội vong nhn
Tự nguyện cho khng những lc anh cần
Cứ ban phước như thin thần tại thế
Tnh cho anh nhiều như sng bể
Em ơi em anh biết sợ em rồi
Yu lm g một ci g dỡ hơi
Dốt thấy mẹ m ln đời thi sĩ..
 

 

2.
Ni sở thch th tụi mnh nghịch l
Em khoi Beethoven cn anh kết Viễn Chu
Em m Thi Thanh cn anh khoi L Vũ Cầu
Vậy m hai đứa thương nhau mới lạ ?
Em uống cốc tai cn anh ghiền tr đ
Em đọc Hemingway cn anh đọc Kim Dung
Anh tuổi Mo em tuổi Dậu tương xung
Vậy m hai đứa chung mng mới lạ ?
C lắm lc anh tưởng em l m
Cạo gi xức dầu mỗi lc anh say
C khi anh tưởng em l chị hai
Quyết liệt bnh anh khi nghe người ta ni xấu
V cuối cng em l người yu dấu
Cho anh hn ở bất cứ chỗ no

 

hồchbửu.

______


(*)Thơ Hn Mạc Tử
(**) thơ Xun Quang

 

art2all.net