Hồ Chí Bửu

 

hold me - artist nop

 


CÓ THỂ & KHÔNG THỂ
 

Ta không thể tưởng chừng như có thể
Yêu em nhiều hơn những kẻ thế gian
Ta có thể tưởng chừng như không thể
Yêu thinh không. Yêu từ tốn. Muộn màng

Em. Em hỡi- Mưa ở đâu cũng lạnh
Một chút trăng cho bạc xế mái đầu
Ta lầm lủi nhốt ḿnh vào cô quạnh
Cuộc chơi hờ buổi tiệc chẳng bao lâu

T́nh bất tử có chiếu chăn chứng giám
Ta một lần ngây ngất đến thiên thu
Em ngọ nguậy trong vũng lầy nhàm chán
T́m đê mê. Thảng thốt. Đến mịt mù.

Ta bất chấp những chiến hào. Chiến hữu
Lần đi nào cũng ví tựa Kinh Kha
Lẫm liệt. Uy nghi. Hay cuối cùng bị dụ
Sans famille. Cứ hiểu kẻ không nhà !

Ta rốt cuộc đưa lưng cho họ đấm
Nhằm nḥ chi. Cái nhăn hiệu cầu toà
Made in Hội chua như giấm
-Nó thấp lùn. Tao mới cao to
Nói túm lại. Đời-hải-hồ-sương-gió
Trống kêu to. Nhưng ruột đếch có ǵ
Ta cứ khoái mấy bà già lọ mọ
Họ yêu ḿnh mà chẳng hỏi mần chi…

hồchíbửu.

 

art2all.net