Hồ Chí Bửu

 


ĐIỆU BOLERO BUỒN
NƯỚC MẮT RƯNG RƯNG.


Có anh Lộc Hưng mới vừa phá sản
Có chị Thủ Thiêm mắt ướt môi mềm
Ôi vườn rau xanh vất đi đành đoạn
Sắp tết cổ truyền mà nhớ thương thêm

Sinh mạng con người quăng vào đời sống
Giống một cuộc chơi dài ngắn khác nhau
Ngọn lửa đam mê tắt rồi hy vọng
Điệu bolero buồn nốt thấp nốt cao

Công viên – gầm cầu cưu mang người sống
Bài hát đau thương nghe đến xé ḷng
Hồi chuông kinh chiều vang lên lồng lộng
Trên đất nước ḿnh mà sống lưu vong…

 

Hồ Chí Bửu


 


art2all.net