Hồ Chí Bửu

 

this is no relationshipsm - artist nopGÀ MÁI
1.
Rượu cay em uống làm chi
Để cho anh uống vài ly. Đả thèm
Một người. Không phải là em
Đi qua đi lại. Ngồi xem nhậu ǵ ?

Xỉn rồi chẳng biết làm chi
Thương th́ nói đại có khi em ừ
Mới đầu em cũng muốn ừ
Sau cùng em thấy tức cừ (cười) nhiều hơn

Anh đâu có muốn làm thơ
Mấy cha thi sĩ ở dơ thấy bà
Tối ngày quán rượu la cà
Ai kêu tui đó- là sà xuống chơi


2.
Có ai mua rượu dùm tui ?
Tui buồn, tôi uống cho vui vậy mà
Chẳng qua quá chán đàn bà
Bà nào bà nấy giống gà mái thôi

Gà mái mà gáy mấy hơi
Vỗ cánh vài cái là tơi tả liền
Gà mái chỉ khoái có tiền
Có tiền mấy bả thành tiên tức th́

Nhậu rồi chẳng biết làm chi
Thôi ta kiếm chỗ nằm lỳ cho xong
Con gà đẹp nhất bộ lông
Với ta đẹp nhất cái mồng gà thôi

Ở không chẳng biết mần chi
Chọc cho em chửi có khi đở buồn.
Hehehe

 

hồchíbửu.

 

art2all.net