Hồ Ch Bửu

 

GIẢ VỜ CHƯA YU


Đắng lng
Cắn một miếng chanh
Sao nghe chua xt
Mong manh phận mnh
Gc đời
Ci mặt
Lặng thinh
C đu thin hạ
Chỉ mnh ta đau

M đời
L giấc chim bao
M tnh
L một cơn đau tuyệt vời
Ừ thi
Đau một lần thi
Trăm năm hồ dễ rong chơi với tnh

Yu đi
Giốc cuộc phiu linh
Trải ra phơi một sn tnh cho kh
Trở về cha cũ
Nam m
Tm ta tĩnh độ
Giả vờ chưa yu..
 

 


THANH NHN..
 

Thi em
Gt nhỏ quay về
Tnh ta
Như nh trăng thề đ phai
Chuyện tnh
L cốc rượu cay
Nửa như từ tạ
Nửa say đăng trnh

Một mnh
Ta chỉ một mnh
Cuộc vui đ lỡ
Cuộc tnh đ xa
Ngậm ngi
Một cht
Tnh ta
Thi em
Tnh đ chỉ l mộng du


hồchbửu

 


art2all.net