Hồ Ch Bửu

 

faces - artist nop

 

KHAI NGN

Trước hết ta xin cảm ơn đất nước
Chứa chấp một thằng tệ lậu như ta
Sau đ ngn lần cảm ơn cha mẹ
Sinh ra một thằng t đạo yu ma

Kế đến xin cảm ơn b vợ lớn
Vốn đ hết lng săn sc cho ta
V cảm ơn tiếp mấy c bồ nh
Khi ta hết tiền tm cch lnh xa

Cảm ơn nữa mấy thằng con c hiếu
Cũng một phường mất dạy như cha

-Su mươi tuổi m ổng cn qu điệu
Sao khng chết đi cho đở chật nh

Cảm ơn nữa mấy thằng bạn qu
Nhậu bn nầy ni xấu bn kia
Xin cảm ơn mấy thằng nghĩa kh
Vẫn l cu sống ở chết da

Cảm ơn qu ci tr lừa lọc
Tay m hn tay mc ti quần
Đm đệ tử đứa cười đứa khc
Dạ trước mặt chửi vặt sau lưng

Ta trật ba- nhưng cn kh sạch
Khng hứng khng tưng- một ngựa một mnh
Ta chỉ c con đường độc đạo
M đường no rồi cũng đến v minh..


hồchbửu.


art2all.net