Hồ Chí Bửu

 

KHI SAY
TƯỞNG M̀NH LÀ LƯU LINH…

Đêm say
Cởi áo đốt chơi
Cháy luôn cái mớ t́nh đời
Rong rêu
Lỡ say
Th́ cứ chơi liều
Tỉnh ra
Mới biết c̣n nhiều
Thằng say…MƯA ĐẦU MÙA…
Ừ - thôi
Mưa
Đă tạnh rồi
Khép
Đôi mắt lạnh
Ru đời
Viễn phương
Ngủ đi
Giấc mộng miên trường
Xuôi tay là hết
Con đường phù du…ĐÊM NAY…
Đưa tay
găi mũi
đă đời
Ngứa
không chịu nổi
những lời hứa suông
Th́ thôi
cứ để ch́m xuồng
Đêm nay
ta ngủ
với cuồng vọng say..TIỀN & THIỀN…
Không nhập định
mà sao ḷng bất động
Cửa thiên đàng
xa lắm phải không em ?
Mai phủi bỏ đường trần ai
huyễn mộng
Có thứ ǵ
đem theo được đâu em ???
 

hochibuu

 


art2all.net