Hồ Ch Bửu

 

LẶNG IM ĐNG SỢ!

 Saigon by giờ giống như thời chiến
Cũng hng thp gai cũng xe vi rồng
Cũng vẫn xuống đường trn tay biểu ngữ
Chống đối kẻ th tn st biển xanh

Saigon by giờ c em c chị
C anh cng nhn c bc xch l
C cả rừng người yu thương tổ quốc
Kiu hnh xuống đường đi biển sạch, xanh..

Saigon by giờ lặng im đng sợ
Saigon ngy xưa bốc lửa ngt trời
Saigon by giờ trn vai trĩu nợ
Nợ của tiền nhn nợ cả biển khơi


hochibuu


art2all.net