Hồ Chí Bửu

 

 

MUỘN..


Cũng có thể là chúng ḿnh quá muộn
Để yêu nhau- để đưa đón- đợi chờ
Sao lại thế ?- Sao chúng ḿnh lầm tưởng
Thuộc về nhau – t́nh chỉ ở trên thơ ..?

Ta hối hả t́m nhau mà vẫn ngỡ
Em là của ta và ta là của em
Mới bắt đầu- cớ sao em cho là muộn
T́nh thiên thu nói chi tới chuyện bạc đầu ?

Trong cuộc sống ta ngẫu nhiên t́m gặp
Một cái ǵ - một nửa của riêng ta
Trong hỗn độn bỗng dưng ta bắt gặp
Một trái tim rướm máu chan hoà

Có thể là em – có thể là ai đó
Nhưng sao mà tính cách giống như ta
Và có thể không là ai trong số họ
Chỉ một ḿnh- một bóng- một ḿnh ta

Ta đă trót nuôi trái tim bồ tát
Yêu chúng sinh – và yêu cả giai nhân
Bên góc phố - hay góc đời – ta hát
Về cuộc t́nh của một loại thiêu thân…
 

21.11.14

hồchíbửu 

 

THIÊU THÂN..
 

Không có mộ bia nào đề: Chết v́ mê gái
Không có mộ bia nào đề: Vị tửu vong thân
Vậy th́ ta cứ chơi cho tâm hồn tê tái
Thấy ánh đèn th́ lao tới- Hỡi thiêu thân…


25.11.14
hồchíbửu

 

art2all.net