Hồ Ch Bửu

 

RỪNG CHẾT BIỂN CHẾT
V TA SẮP CHẾT.

 


Rừng đ chết v by giờ biển chết
Rừng ngậm ngi v biển khc m khơi
Đn hải u khng cn nơi nương tựa
Những con tu nằm gc mi chơi vơi

Ta cũng đau như những người biệt xứ
Cũng se lng nhn con suối cạn kh
Những đồi cy hoang tn như tự tử
Buồn khng em v buồn đến bao giờ ?

Rừng chết biển chết v ta sắp chết
Em thấy g khi bng đ hong hn ?
Khi tất cả khng cn v chấm hết
Ta sống đy m đ chết trong hồn


hochibuu

 

 

 

 


art2all.net