Hồ Chí Bửu

 

 

TÂM SỰ ĐIỀN BÁ QUANG 4.
(nói chuyện với Lệnh Hồ Xung)

 

Ta công nhận nhà ngươi là trang hảo hán
Kết bạn với ngươi không uổng chút nào
Ngươi hảo hán nên suốt đời xả láng
Ta giang hồ - đại đạo Điền Bá Quang

Thiên hạ bảo ta là tên dâm đăng
Nhưng ngươi thấy ta có cưỡng hiếp ai bao giờ ?
Vạn lư độc hành- cả đời phiêu lăng
Ngoài đại đao ta chỉ c̣n lại có thơ

Bên ngươi có Nhậm Doanh Doanh tiểu muội
Lại c̣n sơ cua nàng Nhạc Linh San
Ta chỉ có mỗi Nghi Lâm sư muội
Vậy mà ngươi cũng giữ luôn trái tim nàng

Ta rất căm hận Kim Dung lăo tặc
Đẻ ra ta rồi chụp mũ lên đầu
Gây oan ức cho ta - suốt đời làm giặc
Cuối cùng đẩy lên Hằng sơn ngồi vuốt râu

Ta muốn thanh minh cho người cả đời tai tiếng
Mang tiếng cưỡng dâm mà chẳng có nạn nhân
Giang hồ hiểm ác- Có tiếng mà không có miếng
Thấy đẹp th́ khen- Thấy xấu đồn lần lần !


28.11.1
hochibuu
 

 

 

 

 

NHỚ Ph. Ch.


Nắng vẫn đổ trên sân nhà mỗi sáng
Hoa vẫn cười mỗi lúc mới tin mơ
Mà, em th́ mỗi ngày thêm xa lắc.
Không trở về- để chết một vần thơ ?!


13.12.14
hochibuu
 

art2all.net