Hồ Chí Bửu

 

 

VIẾT LÚC 0 GIỜ…
 

 

 

Lăn qua – lăn lại – không tṛn giấc
Cứ nghĩ vẩn vơ đến một người
H́nh như họ ở nơi xa lắm
Mà cũng rất gần – trong tim thôi

Lời thơ viết măi không thành ư
Chữ nghĩa đâu về khi nhớ nhau
Với ta – người ấy là tri kỷ
Đă cứa vào ḷng một vết dao…

 


hochibuu
11.11.18

 

 


 


art2all.net