Hồ Ch Bửu

 

 

THĂNG CA .2
tặng SaMy


 

Ta giận ta buồn ta nhớ em
Hứa rồi sao lại dễ dng qun
Bỏ ta trong gc trời hiu quạnh
Để mặc ta sầu- ta nhớ thm

Ta nản v cng em biết khng ?
Thu tn v sắp sửa qua đng
M tin vẫn ở vng khng sng
M rượu đm đm vẫn cứ nồng

Ta vẫn một mnh trong bng đm
Nỗi buồn v, cứ thế nhn ln
Suối thơ mi chảy về phương đ
Chảy đến trăm năm với thc, ghềnh


hồchbửu



art2all.net