Hồ Thanh Ngn

 

 

SINH NHẬT MẶT TRỜI
 

 


hm nay sinh nhật một người
sinh nhật của mặt trời
mặt trời bị ng my che

hai mươi năm tỉnh lẻ xn xao vần điệu qu người
m trời mưa mi
cảm xc mn vẹt trong rối bời

sinh nhật của thi ca
bữa tiệc khng thể by xong xỉnh
lấy g đong đo thi tứ một thời

mong ma gặt bội thu
chỉ nhặt về đ sỏi
hoang mang bơ vơ gương mặt một con người


sđ 29/8/2020
THẠCH Đ
HỒ THANH NGN 

~~oOo~~

 

art2all.net