Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

 

 

 

BÊN GỐC MAI VÀNG MỒNG CHÍN TẾT

Bông mai vàng rực trước hiên nhà
Mậu Tuất ghé thăm nhẹ lướt qua
Lễ cúng đầu năm mồng chín Tết
Hương bay thơm ngát giọt mưa sa
Ngày này kỵ mẹ tràn thương nhớ
Thấp thoáng vườn xưa bóng mẹ già
Xin ít hạt sương xuân đất Huế
Đem về xứ Quảng đậm t́nh ta!


Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
Huế, mồng 9 Tết Mậu Tuất
(24/2/2018)

 
 

 

art2all.net