Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

 

Knh mời coi video, link:

Đ NẴNG H MUỘN HTN HUỆ TM 3 9 18

https://youtu.be/awdyvkFKQro

  

Hnh : Biển Đng Đ Nẵng lc rạng đng

 

      BIỂN MỘNG

Biển mộng mnh mng sng bạc đầu

Trng khơi v tận nước từ đu

Vo bờ sng trước, x bờ ct

Gối bi tầng sau, trắng bi du.

Giũ sạch hồng trần tri dạt sng

Thm nguồn sức lực sống di lu.

Ban mai trước biển tnh do dạt

Sng vỗ khơi xa ai thả cu!

          Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

      Biển Đng Đ Nẵng ngy 11/7/2018

Hnh: Biển Đ Nẵng- khng chỉ đẹp mộng mơ cho nhiều hải sản m cn gip người dn trị bịnh, nng cao sức lực khi ngm mnh dưới nước biển hng ngy!

 

        

art2all.net