Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

BUỒN XƯA…

 

Thăm Đại Nội Huế năm 2015
 

 

Sông Hương nước chảy xuôi ḍng
Trường Tiền mấy nhịp sầu đong vơi đầy
Xa quê nỗi nhớ buồn lây
Hoàng thành nắng đỗ mưa bay mịt mờ
Rải đầy phấn trắng bụi bờ
Hắt hiu sông nước ai chờ bên sông
Chạnh ḷng nỗi nhớ xa trông
Cũng đành một kiếp má hồng mà thôi
Con đ̣ gác mái lâu rồi
Chợt nghe tiếng gọi… bồi hồi ḷng ai!


Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

8/2/2015

 

 

Về ngắm Huế ḍng Hương năm 2017

 

 art2all.net