Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

 

 

 

CH SEN MA VU LAN

Thơm ngt ch sen dng mẹ cha
Cht lng hiếu thảo knh ng b!
Xưa, khi buồn b, cha thăm hỏi
Thong, lc u sầu, mẹ thiết tha!
Tất bật mưu sinh no kể xiết
Tận tnh dạy dỗ chẳng rầy la.
Vu Lan bo hiếu kinh lun niệm
Ch ngọt, sen thơm, hương ngt hoa!

Huyền Tn Nữ Huệ-Tm
Ma Vu Lan 2015

 

 

 

 

 

art2all.net