CŨNG V̀ EM…

 

 

     

               Cũng v́ em hay mộng mơ,

               Ban mai, chải tóc bên khung cửa

               Nh́n mây trời lăng đăng trôi xa

               Nên tôi thường hát ca…

               Bên khóm trúc hiên nhà

               Đợi ai buông mắt nh́n ra!

 

               Cũng v́ em chiều nhạt nḥa,

                Ngắm ráng vàng trôi lờ lững

               Trên ḍng sông huyền thoại Hương Giang

               Có đàn chim bay mênh mang

               Nên tôi làm thơ…

               V́ đời đẹp vô bờ!

 

               Cũng v́ em thường nghiêng nón,

               Chiều hoàng thành cô tịch em qua

               Áo trắng tinh nghe t́nh tha thiết

               Nên tôi hái cành phượng hồng

               Hương thơm ngan ngát

               Để em e ấp hé môi cười!

 

               Tháng năm dài, đời trai phiêu bạt …

               Xuống biển, lên rừng,

               Bao phen trôi dạt…

               T́m đến nhà em

               Hiu quạnh!

               Chờ em…

               Trăng lạnh, sao rơi

               Mây xám cuối trời!

               Em ở đâu có hay?

 

               Cũng v́ em tôi đợi đêm ngày,

               Sông sâu, sóng cả, mưa dày

               Đợi em!

               Âu cũng có ngày trăng lên!

                        

                        Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

                             

 

Trang Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

art2all.net