Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

 

 

 

EM TỪ LỤC BT BƯỚC RA
 

Xin gp vi lời qu ma, hưởng ứng tứ thơ Em Từ Lục Bt Bước Ra rất hay trn thi đn!

Em từ lục bt bước ra
Nhn quanh chỉ thấy trăng gi mờ soi
Bờ ao mộng đắm tnh tri
Mi hương hoa bưởi giữa trời chơ vơ!

Em từ lục bt bước ra
Mồng tơi mấy giậu sn nh quạnh hiu
Nn xinh guốc mộc yu kiều
o di cch điệu tơ chiều du xun!

Em từ lục bt bước ra
Thương Kiều lận đận phương xa u buồn
Mười lăm năm ấy đoạn trường
Ci hồn vẫn sng tnh thương qu nh!

Em từ lục bt bước ra
Vần thơ su tm ơi mẹ ru
Mưa xun phơ phất ci hư
Mẹ đi m nhẹ gi từ chốn qu!

 


Huyền Tn Nữ Huệ-Tm
28/2/2018
Đ Nẵng, Việt Nam 

 

art2all.net