Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

THÁP CỔ CHIỀU MƯA

 

 

         Một chiều qua tháp cổ…

           Mưa nặng hạt rơi rơi

           Tượng xưa tuôn nước mắt

           Sầu dâng lặng t́nh đời.

 

           Người vũ nữ chơi vơi

           Ap-sa-ra nghiêng ngă

           Chiều đi tơ ngang trời

           Điệu buồn, ôi Chăm-Pa!

 

           Ai ở trong tháp xưa?

           Cho hồn người trú ẩn

           Đi về giữa chiều mưa

           Mà nghe ḷng cô quạnh.

 

           Lăng đăng giữa đất trời…

           Mây trắng trôi, bao la

           Đất mênh mông diệu vợi

           Tháp cổ xa thật xa!...

 

            Huyền tôn Nữ Huệ -Tâm

            2004

 

 

art2all.net