Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

Thầy Thích Huyền Tâm -chùa Tịnh B́nh, Thành Nội Huế- đang thuyết pháp trong Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh chiều 13.2.2014 (tại lễ tang Thân mẫu: Nguyễn Thị Xuân Khương của 4 chị em: Huệ-Tâm, Huyền Vân, Thu Tịnh, Vĩnh Lộc)

 

 

ƠN THẦY


 Cảm xúc khi nghe Thầy Thích Huyền Tâm
thuyết pháp về CHỮ HIẾU trong lễ tang Thân Mẫu:Nguyễn Thị Xuân Khương

 

 

Ơn Thầy pháp độ chúng sanh
Cập bờ bến giác, chóng thành Phật duyên
Kiếp người trôi nổi truân chuyên…
Tâm linh về cơi an nhiên nhiệm mầu!

Ơn Thầy giảng giải thâm sâu
“Làm con phải hiếu, trước sau một ḷng”…
Nắng xuân rơi nhẹ bên song
Thấm nhuần đạo pháp, thêm ḍng nghĩ suy!

Ơn Thầy khai hạnh từ bi
Thành tâm khấn nguyện, sá chi tuổi đời
Nam- Mô Phật Pháp… rạng ngời
Cho con rơi lệ, nhớ lời Mạ xưa!

Ơn Thầy kể mấy cho vừa
Hướng tâm hoằng pháp sớm trưa chẳng nề
Mạ đi, sen nở tứ bề…
Hương hoa thơm ngát, Mạ về Phật tâm!


Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm
Hai hai tháng hai năm Giáp Ngọ (22.3.2014)
(Ngày làm tuần thứ 6 Thân Mẫu và cũng là ngày kỵ Thân Phụ)

Kính mời đọc:
Link:
Lời Cảm Tạ (Huyền Tôn nữ Huệ -Tâm) 


Thầy Thích Huyền Tâm- chùa Tịnh B́nh, Huế- và quí bác đang tụng niệm trong ngày làm tuần thứ 6 Thân mẫu: Nguyễn Thị Xuân Khương ( sinh: 1921- mất: 9.2.2014)
 

 

 

 


Hết

 

_____

 

Lời Cảm Tạ (Huyền Tôn nữ Huệ -Tâm)

 

 

art2all.net