Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

 


THÊM MỘT TUỔI


Hôm nay thêm một tuổi (*)
Thân nặng cũng nhiều rồi
Mà đường c̣n dài lắm
Ai biết được ngày mai?

Thơ thẩn ra vườn chơi
Bồi hồi ngày chào đời
Một bông hoa vừa nở
Thấy ḷng bỗng chơi vơi!

Đỏ hồng bông vừa hé
Lá non xanh tươi trẻ
Thêm sức sống cho đời
Nghe tiếng chim ríu rít!


11/7/2017
Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 


(*) ngày 11/7 trúng sinh nhật, ra vườn chơi, thấy bông hoa chớm nở, nhân đó có một vần thơ !

 

 

art2all.net