LÊ KIM THƯỢNG

 

 

 

~=o)8(o=~

Lục Bát 2019

 

SẮT CẦM / QUÊ MẸ

GIAO BÔI / ĐỐI ẨM

NGÂN HÀ / BẾN MÊ

TRỮ T̀NH / VỀ NGUỒN

THÚY KIỀU / PHIÊU LINH

BÓNG HỒNG / ĐẤT KHÁCH

HƯƠNG TRINH / CHINH NHÂN / MẮT NAI

MƠ HOA / LY HƯƠNG

PHU THÊ / NẮNG XUÂN

PHƯỢNG - LOAN / SƠN KHÊ

TƠ T̀NH / TRĂNG T̀NH / HƯƠNG ĐẤT

TẦM XUÂN / DU XUÂN

THỀM XUÂN / XUÂN TH̀

TUỔI HOA / CHI MAI

VẪN NGUYÊN / CƠI NGƯỜI

XUÂN QUÊ / XUÂN THỜI / NẮNG XUÂN

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2019

 

ĐẤT TRÍCH / CHIÊM BAO / SẦU RIÊNG

NGUYỆT BẠCH / NGUYỆT THỰC / NGUYỆT LẦU

TRẦU CAU / NHỚ SUÔNG / NGẬP NGỪNG

 

~=o)8(o=~

Lục Bát 2018
 

BẾN SÔNG

BẾN TRĂNG

CƠI QUÊ

CỔ TÍCH

ĐỖ QUYÊN

LƯU LY

MÂY TRẮNG

NGƯỢC XUÔI

TÌNH HOA

VIỄN XỨ

YẾN OANH

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2018

 

BỤI TRẮNG - MẬT T̀NH - HOÀNG LAN

CA DAO - NGUYỆT CA - HUYỀN THOẠI

CỐ NHÂN - SANG Đ̉  -  LỖI HẸN

HOÀNG HẠC / SÀI MÔN / TỌA THIỀN

TAN TRƯỜNG - HUYỀN SỬ - NGÀY XƯA

ƯƠM T̀NH - BỘI THỀ - NGƯỜI DƯNG

 

~=o)8(o=~

 


art2all.net