L Văn Trung

 

 

EM ƠI CHIỀU Đ BA MƯƠI

 

 

Thế m chiều đ ba mươi
Đời ta chưa trọn nụ cười nhn gian
Nn nhang chiều đ lạnh tn
Nhm tro dư ảnh m tan ci người

Thế m ngy xế ba mươi
My đời ta vẫn trng khơi biển chiều
Cht tnh xưa cũng rong ru
Bập bềnh trong suốt dng hiu quạnh đời

Thế m tnh đ ba mươi
Một đời ta, một ci người, nổi tri
Em ơi chiều đ ba mươi
Tay cầm hạt lệ xt lời trăm năm.


L Văn Trung

 

 

 

art2all.net