L Văn Trung

 

 

HY BẮT ĐẦU CUỘC RONG CHƠI

 

 

Hy bắt đầu thi em, chớ để
Ngy vui ngắn qu dưới tay người
Ta nm trăm năm vo một ci
Chỉ l du biển cuộc rong chơi

Nhn gian lau lch bờ hiu quạnh
Ẩn nt v bin giữa thung triền
Thịnh suy đy cốc chiều sương lạnh
Đ k đang dạo khc ca thing

Ngọn gi oan khin no thổi tới
Em ơi đồng vọng điệu Kinh mầu
Xa xăm chớp bể mưa nguồn vợi
L o thin thu mỗi chuyến tu

Hy bắt đầu thi ngy sắp hết
Chiều loang nha nhạt bng my ngn
Hy rt trn ly mu ngọc bch
Rm khuya đ lộng nh trăng vng


L Văn Trung


 

 

art2all.net