L Văn Trung

 

 

HY BẮT ĐẦU CUỘC RONG CHƠI NGẬM NGI

 

 

Hy bắt đầu thi em chớ để
Ngy vui ngắn qu dưới tay Người
Ta nm trăm năm vo một ci
Nối tnh du biển để rong chơi

Nhn gian su thẳm rừng gai độc
Em nở cho ta một đa hồng
Ngy mai c ng bn triền dốc
Ta nhn mu đỏ thắm hư khng

Giọt lệ sầu xưa em cứ khc
Mắt người thin cổ bến mờ sương
Ta rt trn ly mu ngọc bch
Trn ly từng giọt tnh bi thương

Hy bắt đầu thi ngy sắp hết
Chiều hoang lịm ngắt bng my tn
Ta tụng dăm cu ba ch lạ
Em về nhung lụa trắng mu tang

Trăm năm thi cũng đnh gang tấc
Ta sng bờ khuya mỏi mạn thuyền
Cht sắc hương thừa em cứ để
Tan vo ta nỗi ngậm ngi ring

Hy bắt đầu thi ngy sẽ tri
Hồn thin thu lạnh lẽo bn trời
Ngọn gi oan khin no thổi tới
Lệ c cn xanh đi mắt người

Hy bắt đầu thi, hy bắt đầu
Ta dm ta trong vũng tnh su
Nghe vỡ buồng tim bung dng mu
Chảy siết đời qua cuộc bể du


L Văn Trung
Thơ Tnh Miền Nam, Thư Ấn Qun 2008


 

 

art2all.net