L Văn Trung

 

 

PH VN #2

 

Ai đứng giữa trần gian đầy hệ lụy
Hạnh phc no khng rng buộc nhiễu nhương
Trăng viễn mộng trn vực bờ m hoặc
Hồn Đng Phương sng rực ci v thường

Khi về với l mun chiều hư tưởng
L hoang vu chm cuối mộng hoang đường
L bt ngt một hồn sương gi lộng
Nhin tịch vời ẩn trong nt đau thương

Khi về với l rời mun nẻo biệt
Cht bụi hồng thanh lặng mấy trng lai
Ai hiểu được mộ sầu xưa đ khp
Khi thin thu ngo ngạt pht giy ny

Khi về với l non ngn dạo bước
Khp lun-hồi khp sinh-diệt-tồn-vong
L khng-c giữa tương phng-chia biệt
Sợi tc no thi trắng xa ph vn.

Qui Nhơn thng 4. 2019
L Văn Trung

 

 

 

art2all.net