Lê Văn Trung

 

 

THIÊN THU
 


 

Thiên thu trong phiến đá
Nằm ngủ dưới chân đồi
Gió phương nào bát nhă
Ru mấy cơi tinh khôi

Thiên thu ẩn vào mây
Bay qua rừng tây trúc
Tịch diệt dưới ṿm cây
Cội thiền trong gỗ mục

Xin tái sanh làm người
Trên đường về chân giác
Dẫu bước quá trăm năm
C̣n nguyên ḷng bồ tát.


Lê văn Trung

 

 

art2all.net