L Văn Trung

 

 

THUYỀN GIẤY
 Ta tri theo những con thuyền giấy
Em thả vo thơ buổi nguyệt hồng
Thuyền ơi! Thuyền chở gim ta với
Một tri tim buồn giạt cuối sng


Xin ướp vo thơ o hạ vng
Xin ươm vo lệ đa quỳnh hương
Xin tan vo mỗi dng sương ngọc
Một cht tnh xanh buổi chớm xun


Ta tri theo những con thuyền giấy
Em thả về đu thuở b thơ
Thuyền ơi! Thuyền c quay về lại
Ta qu giang thuyền những giấc mơ


Ta tri theo những con thuyền giấy
Em thả đi rồi
Mộng trắng tay
Trăm năm thuyền vẫn cn đi mi
Ta cũng tri hoi
Em c hay?

 


L Văn Trung
 

 

 

art2all.net