nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NHỮNG MÙA MƯA KHÁC


Gửi lại mùa mưa cho anh
Em đi về phía những mùa mưa khác
Những cơn mưa già nặng hạt
Trôi đi dấu chân xưa!

Lại mưa, lại mưa… lại mưa…
Con đường khác
Những giọt mưa khác
Những tiếng chân khác
Anh cũng khác
Và em cũng khác

Chỉ có ngôn ngữ t́nh yêu
Của con người
Muôn đời không khác…

 

 

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net