Liễu Ngộ

 

 

 

 

 

Hoa vẫn nở

 

Về đây trẩy hội Huyền Không
Gặp Thầy gặp bạn vui chung chén trà
Mai đây dẫu có đi xa
Huyền Không vẫn nở Đóa Hoa Lạc Thường
Hoa vẫn nở, Lạc vẫn thường
Gịng tâm tỉnh thức chỉ đường cho con.

 


 

Tri Ân Ngài Hộ Nhẫn


Y vàng bát gỗ lối xưa
Ngài đi không ngại nắng mưa của trời
Ngài đi để độ cho đời
Ngài về cơi tịnh muôn đời c̣n đây.


 

 

 

 

 

art2all.net