Lư Quang Hoàn

 

 

VĂN

BÓNG DÁNG CỦA QUÁ KHỨ

CƠN BĂO

KẺ TRỐN CHẠY DĨ VĂNG

KHI NGƯỜI TA C̉N TRẺ

KHU VƯỜN MỘNG MỊ

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG QUAY VỀ QUÁ KHỨ

MỘT CHUYẾN VƯỢT BIỂN

NHỮNG CÁI CHẾT KHÔNG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘT M̀NH

THÂN PHẬN

T̀NH CỜ

 

 

THƠ

CHIẾC THUYỀN THÚNG

CHIẾC XE LỬA - GIẤC MƠ

CÓ NHỮNG MÙA TRĂNG

DẠ TIỆC CHO NHỮNG LINH HỒN CÔ ĐƠN

GĂ THI SĨ THÔI LÀM THƠ

KẺ DI DÂN MUỘN MÀNG

KHI TÔI VỀ

KHÔNG CÓ G̀ ĐỂ NÓI

KHÔNG CÓ G̀ LẠ LÙNG LẮM ĐÂU

MÀU SON PHẤN ĐĂ NHẠT TRÊN ĐÔI MÔI

MÙA VĨNH CỬU

NHỊP RUMBA

NÀNG

NHỮNG CON SỐ KHÔNG TRONG ĐỜI

NHỮNG ĐÓA HOA HỒNG VẪN NỞ

NHỮNG MẢNH KƯ ỨC RỜI

NHỮNG NHỊP ĐẬP BA HOA TRONG TRÁI TIM TỘI LỖI

THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU VẬY EM

TÔI ĐĂ CHẠY L̉NG V̉NG

TÔI ĐANG TH̀ THẦM VỚI M̀NH

TRONG ĐÊM SINH NHẬT NÀNG

TRONG KHI CHỜ GIÁNG SINH

UỐNG RƯỢU

VÀNG VỌT TRONG ĐÔI MẮT EM

 


 

art2all. net