Minh HưngPT

 

 

C H Ờ   M O N G

 

Chờ mong ơi tháng năm dài
Biết bao giờ gặp hương nồng nhạt phai
Cuộc đời sắc sắc không không
Thương sao một khối t́nh chung mỏi ṃn

Trời cao đất rộng mênh mông
Thời gian an níu được không hỡi t́nh?
Rớt rơi thu úa lặng thinh
Bâng khuâng cơi mộng một ḿnh nắng mưa!
Thôi rồi tàn một giấc mơ
T́nh tôi một thuở thành câu ru buồn


MinhHưngPT.

 

~~o))((o~~

 

C H Ờ   M O N G

 

Thơ Minh-HưngPT
Ns Nguyễn Hoàng Phương phổ nhạc và hát

https://vimeo.com/366475770
VideoClip Tony PhuocVu

 


 

 

 

art2all.net