Ngưng Thu


 

BM BỊP KU CHIỀU

CHNG PHM HONG HN
 
 

 

Sng vỗ lưng chiều
 con sng oằn đầu bạc
 thuyền em đi
 thuyền em đ cập bờ
 lau lch gi thưa
 lau lch chờ mưa nắng
 bm bip ku chiều
 bm bịp nhớ mong.
 
 Bm bịp nhớ người ở bn kia sng
 em lấy chồng
 con nước rng buồn lắng
 giọng ng Su trầm thu đm vắng
 vọng cổ di
 tch tịch nhớ em.
 
 Con nước ma ny
 con nước lnh đnh
 Vm cỏ bn sng c chạnh dng xui chảy
 chm tm lục bnh nhi tm con R quẫy
 nhnh đin điển triền đ ngong ngng dng ai về.
 
 Chng phm hong hn
 hay cu su xuống sề
 đm vườn cũ lời thề chong cnh
 bn kia sng phố đn lấp lnh
 thuyền ba l chng chnh chở tiếng bm bịp qua...
 
 NGƯNG THU
 
 

 

art2all.net