Ngưng Thu


 CHO NỖI BUỒN RỤNG THEO MA

Ta nhắm mắt bước đời bao lạ lẫm
Nghe thng ngy đon đả quảy ma đi
Mưa buồn rt nỗi niềm trn phiến l
Nắng qun về cho nỗi nhớ lm ly.
***
Ta nhắm mắt ngồi nghe chiều rơi xuống
Vm trời đan thật thấp.Với tay xa
Em c lẽ nơi no qun ngy cũ
Để mu my vỡ ướt lạnh ta b.
***
Ta nhắm mắt nghe gi về than thở
K ức cn đau đu chuyện xa xưa
Ny một cht nhu m xin giữ lại
Nỗi buồn ơi ! mi cứ rụng theo ma
***
Ta nhắm mắt mặc những g được mất
Đời vui buồn chi mấy,một cung mơ
Hạt sương rớt xuống đời mong manh lắm
Ta cn nhau trong vạn nỗi mong chờ ?

NGƯNG THU

 

art2all.net