Ngưng Thu


 

ĐÊM VÀ TRĂNG TAN

Đêm chờ hoa mở
hong niềm cô đơn
nụ quỳnh thơm thở
hương vờn như mơ.

Đêm vào thinh lặng
chạnh ḷng trăng say
bờ xưa môi mọng
t́nh dâng lên đầy...

Đêm và tôi đó
trăng và tôi đây
cô đơn ngồi ngắm
mùa trôi tay gầy.

Đêm chờ chi nữa?
c̣n có ai không?
h́nh nhưtrăng mộng
tan vào ḍng sông.

 

Ngưng Thu

 

art2all.net