Ngưng Thu


ĐI GIỮA MUÔN TRÙNG

Tôi đi
đi giữa muôn trùng
gió lay cánh gió
chập chùng chân mây
cánh đồng đời rộng xa tay
với bao nhiêu với cho đầy thinh không
rộn ràng Xuân
lạnh lùng Đông
nắng nôi bóng Hạ
vàng đồng lá Thu
chuyển xoay
xoay chuyển
mặc dù
đoạn trường mấy nỗi thiên thu muôn trùng
ôi mông lung !
hỡi mông lung !
không không có có h́nh chung vô thường
t́nh trần mấy sợi vấn vương
muôn trùng ơi !
đắm niềm thương bến nào ?

NGƯNG THU
 

art2all.net